Tin tức

Cả hai hệ thống cắt laser và cắt tia nước tạo ra các chi tiết chính xác, đa dạng hoặc là thích hợp. Bài viết này, thảo luận về những lợi ích và hạn chế của cả hai công nghệ, có thể giúp bạn quyết định công nghệ nào phù hợp nhất cho hoạt động của bạn. Trong một số trường hợp, việc sử dụng cả hai có thể làm tăng tính linh hoạt của sản xuất và khả năng kinh doanh của bạn.